Portrett av kandidatenKjære Velferdstinget!

Mitt navn er Stine Johannessen og jeg har vært så heldig å få sitte i SiOs hovedstyre siden januar 2020, og som styreleder siden februar 2021. Den siste perioden har jeg gått mange runder med meg selv på hvorvidt jeg ønsker å fortsette i hovedstyret, og som dere nå ser kaster jeg nok en gang navnet mitt i ildbegeret.

Vi begynner endelig å se lyset i enden av den mørke tunnelen som har vært korona-pandemien. Som vi vet har korona bydd på mange og store utfordringer for studenter over hele landet, dette være seg økonomiske byrder, sosial isolasjon og tæring på den psykiske helsen. Ekstra-undersøkelsen fra SHoT 2021 viste oss nettopp det vi hadde fryktet, nemlig at flere studenter har hatt det vanskeligere det siste året enn tidligere. Derfor blir det spennende å sammenligne disse tallene med undersøkelsen som skal gjennomføres i 2022.

Studentenes psykiske helse har vært en fanesak hos meg helt siden jeg startet i studentdemokratiet på NTNU i 2017. Dette har jeg tatt med meg i alt jeg har drevet med både lokalt og nasjonalt, og det vil fortsette å være en viktig sak for meg i perioden som kommer. Her er det viktig at vi jobber på tvers av institusjoner og studiesteder, og legger til rette for at alle studenter opplever at de har et tilbud uansett hvor de befinner seg.

2022 skal være frivillighetens år, og å investere i studentfrivilligheten er å investere i det beste tiltaket for å forebygge psykiske lidelser hos studentene. Her mener jeg SiO må logge seg på og være en sterkere samarbeidspartner for frivilligheten. Jeg ønsker at SiO skal gå i tettere dialog med de ulike foreningene, lytte til utfordringene deres og ta dem på alvor. Sammen kan vi gjøre Oslo til Norges beste studentby!

Videre er det også to store og spesifikke saker som gjør at jeg ønsker å fortsette i SiOs hovedstyre. Den ene er selvfølgelig studenthuset. Dette er en svært viktig sak for alle studentene i Oslo, og en stor investering og risiko fra SiO sin side. Jeg ønsker derfor å holde i dette litt til, slik at man får en skikkelig bra oppstart av prosjektet og sikrer at prosjektet kan gjennomføres og bli det studenthuset som studentene ønsker seg. Dette er arbeid som må gjøres i tett dialog og samarbeid med Velferdstinget og Arbeidsutvalget. Den andre saken går på oppfølging av ny administrerende direktør. Som mange av dere vet ansatte vi en ny daglig leder rett før sommeren. SiO er i en omstillingsfase som følge av dette og for organisasjonens, og den nye direktørens del ønsker jeg å fortsette som en kontinuitetsbærer inn i denne nye fasen.

Jeg håper på deres tillit for en ny periode. Godt valg!