Studenthovedstaden 2023 – høst

Observatør, Oliwia Skowron, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget og på vegne av Rådet for de mindre.

Møtereferater fra møter i Studenthovedstaden (SH)

Referat 30.08.2023
Referat 01.11.2023