Portrett av kandidatenHei!

Jeg er Svein Olav Sæter, jeg er 24 år og fra Molde, og for tiden går jeg førsteåret på masterstudiet i samfunnsøkonomi på UiO samtidig som jeg jobber som journalist i E24. Nå vil jeg gjerne vil bli styremedlem i Hovedstyret til SiO de neste to årene.

Kort om meg til å begynne med: Jeg har vært journalist i rundt fem år, og jobbet i alt fra lokalavis til Aftenposten, Vårt Land og E24. Samtidig har jeg tatt en bachelor i Internasjonale studier med fordypning i samfunnsøkonomi på UiO, før jeg nå i høst begynte å masteren i samfunnsøkonomi. Jeg er også for tiden seminarleder på Økonomisk institutt, og har en praktikantplass som konsulent hos Oslo Economics. Blant frivillige organisasjoner har jeg vært medlem av landsstyret i utdanningsorganisasjonen AFS Internasjonal Utveksling og ungdomsorganisasjonen Norsk Målungdom. Kanskje mest relevant er det at jeg også har vært styreleder i Universitas det siste 1,5 året.

Jeg var ikke noe inne i studentpolitikken før jeg begynte i Universitas, og jeg begynte mest fordi jeg brant for journalistikken, men spesielt det siste året har jeg fått øynene opp for hvor viktig studentpolitikken, Velferdstinget og SiO er for studenter og vår hverdag. Jeg vil derfor gjerne bidra med min kompetanse og mitt engasjement for å gjøre studenthverdagen enda bedre for enda flere!

Jeg har som sagt en del styreerfaring som vil være ganske lett overførbar til rollen som styremedlem i Hovedstyret. I tillegg tror jeg mine år som journalist gjør meg ganske god til å både lytte, videreformidle og presist finne trykkpunktene i relevante saker. Jeg tror derfor jeg vil være i god stand til å finne et godt samarbeid med alle relevante parter. I tillegg kan jeg et og annet om økonomi, og jeg har erfaring med å vurdere hvor økonomisk fornuftig diverse tiltak er. Samtidig har jeg som økonomijournalist blitt ganske god på å oversette kalde, harde tall til en litt mer levende virkelighet, og jeg synes det er viktig å huske på hva som faktisk ligger bak tallene.

Til sammen tror jeg min erfaring som journalist, mine ferdigheter som økonom og mitt engasjement for studenters hverdag gjør meg godt skikket til å sitte i Hovedstyret, og det håper jeg Velferdstinget er enig med meg om!