Jeg stiller til politikk- og medieansvarlig i VT-AU fordi jeg ønsker å jobbe hardt for en best mulig studentopplevelse for studentene i Oslo og Akershus. Jeg har god politisk erfaring, bredt kontaktnett, og et brennende engasjement for studentvelferd. Jeg skal gjøre mitt aller beste for en enklere studenthverdag.

Velferdstinget har en svært viktig rolle i Studentsamskipnaden (SiO). Velferdstinget bør være tydelig på sin politikk opp mot studentrepresentantene i hovedstyret og mot administrasjonen, slik at det aldri råder noen tvil om hva studentmassen ønsker. Samtidig som man jobber hardt innad i SiO, skal Velferdstinget drive politisk påvirkning mot stat, kommune og øvrige myndigheter. Å lykkes med dette krever at Velferdstinget driver effektivt påvirkningsarbeid på flere fronter. Dette har jeg lyst til å bidra til som politikk- og medieansvarlig, i samarbeid med resten av AU og Velferdstingets tillitsvalgte.

Jeg har bred erfaring fra skriving, og har publisert et tosifret antall kronikker, kommentarer og debattinnlegg i nasjonale aviser. Jeg har flere verv i Venstre og Unge Venstre, blant annet er jeg skrive-, skolering- og medieansvarlig i Unge Venstres internasjonale utvalg. Jeg leder også Sør-Odal Venstre. Jeg har tatt en del debatter, blant annet på Litteraturhuset og på NRK Ytring. Tidligere hadde jeg verv i AUF, så jeg kjenner tankesett, begrepsbruk og, ikke minst, mennesker fra begge sider av politikken. Jeg tror denne erfaringen kommer godt med i en partipolitisk nøytral organisasjon. Det er viktig at studentene vet at AU representerer dem på en god måte, uavhengig av politisk farge.

Erfaringen min fra skriving, media og politikk tror jeg kommer godt med som politikk- og medieansvarlig i Velferdstinget. Gjennom mitt politiske liv, blant annet som praktikant i seks uker på Stortinget under valgkampen 2017, har jeg knyttet mange viktige kontakter. Ministeren for forskning- og høyere utdanning, Iselin Nybø, er en av dem jeg jobbet tett med i løpet av perioden på Stortinget. Politiske rådgivere, statssekretærer, stortingsrepresentanter og bystyremedlemmer er også kontakter jeg tenker kan bli svært nyttige for å få gjennom mest mulig av Velferdstingets politikk.

På Økonomisk Institutt har jeg sittet i Fagutvalget, vært studentrepresentant i Instituttstyret, samt bidratt med artikler i studenttidsskriftet Observator. Jeg vet derfor hvordan det er å sitte som student i møter med erfarne professorer, og hvordan det er å representere en større gruppe studenter. Jeg vet også hvor viktig det frivillige organisasjonslivet er for et godt studentmiljø.

Det er vi, studentene, som vet hvor skoen trykker i studenthverdagen. AU i Velferdstinget må jobbe hardt for at studentene skal bli hørt. Velferdstinget eksisterer for studentenes velferd. Dette må aldri glemmes. Jeg håper dere har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb som politikk- og medieansvarlig.