Vi går det påfølgende studieåret inn i en sentral fase når det gjelder å lande på en finansieringsplan for det nye tiltenkte studenthuset. Dette vil kreve en grundigst mulig utarbeidet modell for utforming av det nye St. Olavs gt. 32, spesielt med tanke på bruk. I dette spørsmålet må alle aktuelle foreninger være en del av prosessen. Jeg vil med mitt kandidatur være en som er åpen og lyttende til deres stemme og visjon. Dette gjelder likefullt for høstens tildelinger hvor en ansvarlig og rettferdig budsjettinnstilling skal utarbeides. Videre legges banen klar for å benytte resultatene fra SHoT-undersøkelsen overfor privat og offentlig sektor i vårt interessearbeid. Vi har også nylig valgt et flott arbeidsutvalg i Norsk Studentorganisasjon, som jeg ønsker at Velferdstinget skal jobbe konstruktivt med. Alt nevnt synes jeg er kjempespennende utviklinger. Jeg håper dermed dere vil gi meg tilliten til å ta fatt på neste studieårs arbeidsoppgaver.

Hvem er så jeg? Mitt navn er Håkon Reinertsen Borgos. Jeg er 24 år og tar en bachelorgrad i Religion og Samfunn på det Teologiske fakultet ved UiO. Mine fungerende verv nå er komité for livssyns og trosmangfold ved UiO, 5.vara i Kulturstyret, styremedlem i Oslo Sosialistiske studenter, studentutvalgsrepresentant for TF i Studentparlamentet ved UiO og medlem i SP-UiOs promoteringskomité. I de nevnte verv har jeg drøyt 1 års erfaring, mens jeg i Velferdstinget har sittet som representant i 2,5 år.

Min største styrke som kandidat er å være språksterk innen norsk og engelsk og ønsker ansvaret med oversetting av utadrettet informasjon fra VT til engelsk. Videre er jeg av lynne mer en dialogperson enn en debattperson, som slik jeg leser det vil være kurant for nestledervervet. Jeg spør, som noen av dere vet, heller et spørsmål for mye enn et for lite. Dette er nyttig å ta med seg i en overlappsfase med avtroppende AU hvor alle kandidatene skal ta innover seg store mengder kunnskap og refleksjoner fra fjoråret.

Til sist: en nestleder må være klar for på hektiske pressperioder ettersom leder må ha stedfortreder ved behov. Mye stress kan både inspirere og tappe en person, og blir det tøft vil jeg erkjenne dette og håndtere det med hjelp av psykisk rådgivningstjeneste. Mange menn kvier seg dessverre for å benytte hjelp, derfor ønsket jeg å adressere dette viktige området, som også vil være sentralt for et godt arbeidsmiljø internt i arbeidsutvalget