Jeg er 25 år og går første året av en mastergrad i analytisk kjemi ved UiO. Jeg har engasjert meg for studentpolitikk siden 2015, og har gjennom tre perioder i Velferdstinget opparbeidet meg god kjennskap til organet og dets virkeområder og -måter. De to siste årene har jeg også vært valgt inn som representant i Studentparlamentet ved UiO, og å være valgt inn i begge organene har gitt meg et mer helhetlig syn på hvordan vi i studentpolitikken jobber systematisk for å bedre studenters kår, både når det kommer til velferdspolitikk og utdanningspolitikk.

Et av områdene Velferdstinget jobber opp mot som står meg spesielt nært er studentkultur. Studentforeninger kan være helt avgjørende for om en student velger å slutte i studiet eller ikke, og er i mitt syn et av de beste verktøyene vi har for å forebygge ensomhet i studentmassen. Dette krever at man tilrettelegger for at foreningene kan drifte på en måte som gir mest mulig aktivitet og minst mulig administrasjon. For å sikre dette krever det igjen at vi legger de praktiske forholdene til rette for drift, være det ved å bidra med økonomisk eller administrativ støtte eller ved å stille lokaler til disposisjon.

Jeg er flink til å sette meg raskt inn i komplekse saker og kobler ny informasjon raskt opp mot ting jeg allerede vet. Jeg tenker analytisk og finner som regel mulige løsninger på problemer jeg ønsker å løse. Som del av en gruppe er jeg tilpasningsdyktig og trives godt både med å lede og å bli ledet. Jeg er i all hovedsak god til å kommunisere budskapet mitt på en tydelig og overbevisende måte.

Primært stiller jeg til nestleder, og sekundært til politikk- og medieansvarlig. Jeg tror at jeg med min lange fartstid i Velferdstinget og analytiske egenskaper vil kunne være en god sparringspartner for leder, og at jeg er allsidig nok til å kunne bistå samtlige av Arbeidsutvalgets medlemmer med deres respektive oppgaver. Samtidig er jeg vant til å jobbe selvstendig, og vil kunne drive prosjektarbeid på en konstruktiv måte.

Som politikk- og medieansvarlig vil jeg få bruk for både bredde og dybde som jeg har tilegnet meg i løpet av tre år i studentpolitikken. Her vil også mine gode skriftlige og muntlige formidlingsevner være spesielt relevante.