Markus Leira Asprusten Medlem av kontrollkomiteen

Jeg stiller til kontrollkomiteen fordi jeg i bunn og grunn ønsker å bidra til en bedre studenthverdag for alle. Det er kanskje ganske indirekte, men arbeidet kontrollkomiteen gjør er likevel viktig for studentdemokratiet. Arbeidsoppgavene og problemstillingene knyttet til komiteen er noe jeg synes er veldig spennende og utfordrende. Jeg sitter for øyeblikket i komiteen, og jeg ønsker å  bruke erfaringene og kompetansen jeg har bygget i denne perioden jeg har sittet og bidra til kontinuitet i arbeidet og komme med innspill på hva som fungerte godt og hva som fungerte mindre godt forrige periode. Godt valg!


Eirik K. Kjevik Medlem av kontrollkomiteen

Jeg sitter i dette vervet nå. Jeg ønsker å fortsette i den posisjonen og videre kunne støtte VT med tolkninger av regelverk. Det å ha sittet i VT et halvt år har gitt mersmak og jeg ønsker å fotsette.

Jeg søker på stillingen som KK fordi jeg finner dette en interessant stilling jeg syntes er veldig morsom. Jeg fikk muligheten til å ha samme stilling i VT Vest i Bergen, som jeg gjerne ønsker mer erfaring med. Med relativt bred erfaring fra organisasjonslivet innen ulike organisasjoner i Bergen har jeg god forståelse for retningslinjer og vedtekter og vil enkelt kunne sette meg inn i hvordan det gjøres her i Oslo.

Dette kombinert med at jeg har vært med på å ta større avgjørelser som KK, eksempel fra sak om budsjettkomiteen til VT Vest viser at jeg ikke lar meg påvirke under press og handler kontrollert i slike situasjoner. (https://drive.google.com/file/d/0B85ZUpzgjuhscmtwN0p1UUNtTHM/view, mer nederst)

Ved siden av de vervene som er listet under har jeg gjennomført ulike kontrolloppgaver for flere organisasjoner for Høgskolen på Vestlandet. I den forbindelse utvikler jeg et verktøy for å gjennomføre preferansevalg, så de skal bli enklere for dem som vil bruke det uten å forstå all logikken bak. (https://github.com/roverelk/Preferansevalg_VelferdstingetVest)

Med dette mener jeg er en sterk kandidat til stillingen som KK og ønsker å være en ressurs for VT Oslo og Akershus.