Det er lett å si at velferd er viktig og det er lett å gi oss selv et klapp på skuldra når vi får gjennomslag, men det er vanskelig å si hvorfor. Det er på tide å snakke høyt om hvorfor velferd er viktig.

På NSO sitt landsmøte brukte jeg min utestemme til å snakke om egne erfaringer på hvorfor velferd er viktig. Mens jeg gikk fra talerstolen til plassen min tikket femten meldinger inn fra kjenninger og fremmede der de takket meg for å snakke om noe mange ikke snakker om. Et innlegg fra talerstolen om hvor tung overgangen til høyere utdanning er, spesielt når du flytter til en ny by, var noe som så mange kjente seg igjen i, men som ingen egentlig snakket om.

Det er på tide å bruke utestemmen oftere. Vi skal snakke høyt når vi snakker om å føle seg mislykket. Vi skal rope når vi snakker om ensomhet. Vi skal bruke all vår kraft når vi kjemper for bedre velferd for studenter. I perioden 18/19 kommer SHoT-undersøkelsen ut, og nå er det viktigere at vi er mer på banen enn noensinne.

Med bakgrunn fra politikken vet jeg hvordan det er å sitte på den andre siden av bordet og hva vi da må gjøre for å bli hørt. Med bakgrunn fra idretten vet jeg hvordan vi skal jobbe best i team for å oppnå målene våre. Med fem års erfaring fra studentpolitikken vet jeg hvordan man lager en arena hvor du både kan ha gode debatter og føle deg velkommen til å ta ordet.

Jeg ønsker å legge med slutten av talen min på landsmøtet da jeg føler dette oppsummerer veldig godt hvorfor velferd er min hjertesak.

”Vi må sørge for at studentene har det bra. Det er blant annet økonomiske forhold, boforhold og de sosiale forholdene vi må legge til rette for. Vi må gi rimelige tilbud til helse, fysisk og psykisk, og tilgang til rådgivning når studentene trenger det.

Ingen studenter skal føle at de ikke har et sted å gå når de trenger det, og terskelen for å spørre om hjelp må være lav.

Ingen studenter skal falle i fra på grunn av forhold som vi kan gjøre noe med.

For ingen studenter skal tenke at de er en så stor skuffelse for seg selv at de ikke fortjener søvn, slik jeg tenkte i oktober 2016.

Derfor er velferd det viktigste vi må jobbe med det neste året. Fordi det berører så dypt og så mange, på så mange forskjellige måter.”

Å få lov til å jobbe med sin hjertesak på fulltid er min drøm. På bakgrunn av mine erfaringer, mine egenskaper og min enorme motivasjon ber jeg om deres tillit til å lede Arbeidsutvalget til Velferdstinget i perioden 2018/2019.