Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtar hvert år et Politisk grunndokument, som forteller overordnet om VT sin visjon og om tilbudet man ønsker å gi studentene. Politisk grunndokument finner du her: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018-2022