Velferdstingets representanter velges av det høyeste studentorganet ved hver av utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Valgprotokoll skal være oversendt Velferdstinget senest tre dager før det konstituerende møtet og så snart som mulig for representanter og vararepresentanter valgt etter dette.

Valgprotokoller som er sendt inn etter fristen for et ordinært møte må godkjennes av Velferdstinget med kvalifisert flertall.

(jf. Vedtekter for Velferdstinget)

Last ned skjema til valgprotokoll her!

Velferdstingets valgperiode løper fra 1. januar til 31. desember.

Send gjerne valgprotokollen til kontrollkomite@studentvelferd.no , adm@studentvelferd.no og sam@studentvelferd.no.