Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2023

Hei hei kjære Velferdsting. Etter å ha sittet i kontrollkomiteen i Velferdstinget i snart et år nå har jeg bestemt meg for å ta gjenvalg. Jeg synes rett og slett dette vervet er skikkelig gøy og det har vært mange ulike saker vi har fått kommet med innspill på det siste året, særlig hva gjelder revidering av vedtekter og andre styringsdokumenter. Her er det nok en del arbeid som bør gjøres i neste periode hvor jeg håper å få lov å komme med innspill.

Kontrollkomiteen kommer ikke bare med innspill. En av våres viktigste oppgaver er å sørge for at Velferdstingets møter går så knirkefritt som mulig og komme med tolkninger rundt vedtekter og andre styringsdokumenter når Velferdstinget, arbeidsutvalget og andre komiteer/utvalg tilknyttet VT ber om det. Jeg håper Velferdstinget ser og har sett at jeg har utført denne oppgaven på en god måte denne perioden jeg nå har sittet.

Personlig så er jeg nok over gjennomsnittet glad i vedtekter og styringsdokumenter. Det å kunne lese, tolke, gi innspill, ja det synes jeg er skikkelig gøy. Av erfaring i Velferdstinget så har jeg sittet i kontrollkomiteen et år, og valgkomiteen flere perioder før, og hatt utallige perioder som vanlig representant, ja også kontrollkomiteen noen år før det og. Så man kan trygt seg jeg har en god historisk oversikt over ting som har skjedd med styringsdokumentene. Med dette håper jeg at jeg får Velferdstingets tillit enda et år og ønsker hele Velferdstinget et riktig riktig godt valg.