Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Jeg har gjennom flere år opparbeidet med god erfaring med Velferdstinget som organsisasjon, studentpolitikk generelt ++ en del andre hel haug med ting som jeg mener er relevant i arbeidet som kontrollkomiteen. Som sittende medlem i kontrollkomiteen mener jeg at jeg fortsatt har mer å bidra med inn i vervet og jeg kan være en stemme i kontrollkomiteen som kan se ting i historiske kontekst og huske på hva som har vært praksis.

I tillegg så har jeg og ønsker fortsette å være en ressurs for Velferdstinget og for arbeidsutvalget og det gjelder særlig når vedtektere skal revideres og organisasjonen skal utvikles videre. Her mener jeg at jeg vil ha mye å bidra med sett i lys med det jeg allerede har bidratt med. Jeg synes jo også denne type arbeid er veldig gøy også og jeg mener jeg har de rette egenskapene for å sitte der også.

Man har klisjeen lang og bred erfaring og i mange sammenhenger blir den smått latterliggjort. Det mener jeg ikke er riktig når man stiller til kontrollkomiteen. For det er nettopp der mantraet lang og bred erfaring faktisk har noe for seg. Med det sier jeg godt valg til kontrollkomiteen og håper jeg får tillit til å sitte der videre.

Nevn tre mål du vil oppnå i vervet
Videreutvikle VT som organisasjon
Bistå AU og VT der det trengs hva gjelder vedtektstolkinger osv .
Gjøre vervet mye mer attraktivt og kulere å sitte i.