Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Kjære Velferdstinget

Etter å ha sittet som styreleder i Universitas i ett år, har jeg vært med på mye artig og alvorlig. Alt fra økonomiske utfordringer, kutt i papirutgaver, ansette ny daglig leder (og forhåpentligvis ny ansvarlig redaktør om noen uker). Dette har forsterket min formening om at Universitas er en viktig aktør i studentenes hverdag og drives av et team som er glad i studentene og avisa. Dette gjør at jeg ønsker å fortsette en periode til for å representere avisa i Velferdstinget og velferdstinget i styret. Vi studenter trenger en Universitas og det å kunne utvikle, lære av og drifte avisa er noe jeg ber velferdstinget om tillit for det kommende periode