Søk gjennom våre dokumenter
Illustrasjon
Artikkelens bildeValgkomiteens innstilling til Velferdstingets vårvalgmøte 2023

Innstilling vårvalg 2023 Velferdstinget valgkomite for 22/23 ble valgt inn på vårvalgmøtet til Velferdstinget våren 2022. Komiteen har bestått av Didrik Svellingen (leder), Åse Berg Dybvik, Hans-Markus Kverneng(til februar), Kristine […]

Artikkelens bildeKandidater til verv i Velferdstinget i Oslo og Akershus våren 2023

Nedenfor vil dere finne kandidatene som har stilt til valg for valgmøtet den 5. juni 2023. Vi minner om at det fortsatt er mulig å stille til valg før eller […]

Artikkelens bildeMelding fra Kulturstyret

Kulturstyret står i en prekær situasjon i år. Vi har mottatt rekordmange søknader med tilsvarende rekordhøyt søknadsbeløp. Kulturstyrets budsjetter strekker ikke til, og det er begrenset med penger. Av denne […]

Artikkelens bildeKunnskapsdepartementet gir støtte til 546 boliger i Oslo, ingen i Lillestrøm

Avisa Oslos dekning av saken: https://www.ao.no/her-kommer-det-546-nye-studentboliger-i-oslo/s/5-128-498299?hideLimbs=1 Av de 1650 studentboligene kunnskapsdepartementet gir tilskudd til ligger 546 av disse i Oslo. Oversikten over hvilke boliger som får tilskudd i Oslo er: […]

Flere artikler →
Illustrasjon
Les mer om oss
Om oss →