Søk gjennom våre dokumenter
Illustrasjon
Artikkelens bildeInnstillinger til Velferdstingets høstvalgmøte 2023

Om valgprosessen Velferdstinget valgkomite for 2023/2024 har bestått av Isak Grov Diesen (leder), Niamh Brekkhus, Yosef Ihdego, Muna Guleid og Anita Stellander. På grunn av habilitetsbetraktninger og personlige årsaker har […]

Artikkelens bildeKandidater til verv i Velferdstinget i Oslo og Akershus høsten 2023

Nedenfor vil dere finne kandidatene som har stilt til valg for valgmøtet 4. desember 2023. Vi minner om at det fortsatt er mulig å stille til valg frem til (og […]

Artikkelens bildeStill til valg!

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og […]

Artikkelens bildeKulturstyret utlyser prosjektmidler

Kulturstyret har besluttet å initiere en ny runde med tildelinger med våre resterende midler. Formålet med utlysningen er å bidra til økt arrangementsvirksomhet i høst. Eksempler på arrangementer som kan […]

Flere artikler →
Illustrasjon
Les mer om oss
Om oss →