Skip to main content

Faddervaktordningen 2019 i Oslo

Faddervaktordningen 2019 i Oslo

Faddervaktordningen er et nytt tiltak satt i gang i forbindelse med semesterstart her i Oslo. Målet med ordningen er å bidra til at studiestart og fadderuke blir en trygg opplevelse for faddere, nye studenter og resten av byens innbyggere. Faddervaktene vil være tilstede på stand på Youngstorget og ved Spikersuppa i semesterstarthelgen kl. oo-04 fredag […]

Rapporten fra forprosjekt om studenthus ...

Rapporten fra forprosjekt om studenthus i St. Olavs gate er her!

Velferdstinget har gitt en bestilling om å se på mulighetene for et Studenthus i sentrum. Nå er rapporten blitt behandlet og ligger offentlig. Den 7. september holdes Velferdstingets høstseminar. Da vil rapporten legges frem for representantene og man skal diskutere et eventuelt Studenthus i sentrum og veien videre. Om du har noen spørsmål kan du […]

Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéens innstilling

Valgkomiteen har bestått av Jeanette Viken – Leder (UiO) Jonas Økland (Handelshøyskolen BI) Håkon Reinertsen Borgos (UiO) Mariam Butt (OsloMet) Øystein Martin Dulsrud Klungnes (Barratt Due Musikkinstitutt) Valgkomiteen vil først og fremst takke alle kandidatene som har stilt til valg. Det er en utfordrende og tung prosess som krever mot. Vi er imponert over kunnskapsnivået […]

Velferdstinget og SiO inviterer til Idea...

Velferdstinget og SiO inviterer til Ideathon!

Når: 14. mai kl. 08:30-12:00 Hvor: Forskningsparken, Gaustadalleen 21 I dagens samfunn er kunnskap en av de viktigste ressursene i alle organisasjoner og selskaper. Markedet er dynamisk og i rask utvikling – vekst, endringskapasitet og innovasjon henger tett sammen. Studenter er både forbrukere og potensielle fremtidige arbeidstakere, og et studenthus kan sørge for at fremtidsrettede […]

Velferdstinget inviterer til frokostsemi...

Velferdstinget inviterer til frokostseminar om Studenthovedstaden Oslo

I Oslo bor det tusenvis av studenter, men det er ikke en studentby. Vi vil at Oslo skal bli attraktiv som studenthovedstad og motor for kunnskap, engasjement og verdiskapning. Vi håper å skape en møteplass for studenter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet og byen. 6. mai inviterer Velferdstinget til et frokostseminar hos Grape Architects, hvor vi inviterer noen […]

Still til valg våren 2019!

Still til valg våren 2019!

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Dersom du har spørsmål til valgkomiteen kan de kontaktes på valgkomiteen@studentvelferd.no eller ved valgkomitéens […]

Studenthovedstaden 2018

Studenthovedstaden 2018

Høsten 2019 Leder av Velferdstinget, Maya Sol Sørgård Nestleder i SiOs hovedstyre, Audun Fuyn Formand for Det Norske Studentersamfund, Kristine-Petrine Olthuis Leder av Studentparlamentet ved UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Bjørn Harald Hegreberg Garborg Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO, Pia O. Danielsen Leder av Studentrådet ved Politihøgskolen, Thea Gaustad Vogsted Leder av Studentunionen Høyskolen Kristiania, Sandra […]

Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Studenthovedstaden 2018 Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant fra SiO hovedstyre. De studentdemokratier uten fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige Valgforsamlingen. Våren 2019 Leder av Velferdstinget, Maya Sol Sørgård […]

Valgkomiteens innstilling til konstituer...

Valgkomiteens innstilling til konstituerende møte

SiOs HOVEDSTYRE Vetle Bo Saga Flertallets innstilling v/ Jeanette Viken, Julie Iversen og Henrik Bjørndalen Valgkomiteen er imponert over Vetle og mener han har vært en tydelig stemme for hovedstyret det siste året. Vetle har stor forståelse for SiOs drift og har et reflektert syn rundt de ulike hensynene en slik organisasjon hele tiden står […]