Alle artikler i kategorien: Innlegg
Kvalifiserende søknader til tildelingene 2020 Artikkelens bilde

Nå nærmer det seg frist for å sende inn kvalifiserende søknader til Velferdstinget. Dersom foreningen din allerede søker støtte direkte fra Velferdstinget, trenger dere ikke levere en kvalifiserende søknad. Du […]

Søker kandidater til studenthus-komité Artikkelens bilde

Det søkes kandidater til en komite som skal videreføre Velferdstingets arbeid mot et potensielt nytt studenthus i Oslo sentrum. Komiteen skal sammenfatte og legge frem forslag til hva de mener […]

Valgkomiteens innstilling Artikkelens bilde

Valgkomiteen har bestått av Marius Hillestad – Leder (Universitetet i Oslo) Jeanett Andersen (OsloMet – storbyuniversitetet) Felix Volpe (Handelshøyskolen BI) William Griffen Sæbø (OsloMet – storbyuniversitetet) Øystein Martin Dulsrud Klungnes (DMH – Barratt Due […]

Kandidater til høstvalgmøte! Artikkelens bilde

Nedenfor vil dere finne en presentasjon av kandidatene som har stilt til valg før valgkomiteensfrist, 17. november. Vi minner om at det fortsatt mulig å stille helt frem til selve […]

Studenters SEXuelle helse! Artikkelens bilde

Denne uka har vi i Velferdstingets arbeidsutvalg hat en kampanje for å spre bevissthet om seksuell helse. Seksuell helse kan defineres som mentalt, fysisk og sosial velvære relatert til seksualitet. […]

Podcast om seksuell helse Artikkelens bilde

I vår moderne verden er det mange former for informasjon. Vi har prøvd å samle noe av denne informasjonen i en serie av innlegg som vil bli publisert på denne […]

Hvem og hvor? Seksuell helse edition Artikkelens bilde

Det finnes utalige muligheter for å finne informasjon om seksuell helse, men ikke alt er nødvendigvis riktig. Er du usikker finner du i listen under en rekke alternativer til hvor […]

Vi må våge å snakke om seksuell helse Artikkelens bilde

Det er ikke første gang Velferdstinget i Oslo og Akershus har tatt opp tematikken rundt studenters seksuelle helse. I 2017 publiserte Linn Skyum (daværende politikk og medieansvarlig) og Julie Iversen […]

Valg i Velferdstinget! Artikkelens bilde

  Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess […]

Forslag til innhold i nytt studenthus i sentrum Artikkelens bilde

  Velferdstinget i Oslo og Akershus arbeider med et potensielt studenthus i sentrum. Velferdstinget vedtok på sitt høstseminar at det skal konkretiseres hva et slikt hus burde inneholde. Det legges […]

Neste side »