Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

 

27. Juli ble Studentboligundersøkelsen 2020 sluppet av Norsk Studentorganisasjon.

Undersøkelsen viser at årets dekningsgrad for studenter tilknyttet Studentsamskipnaden SiO i Oslo og Viken er 13,88%, opp fra 13,19% i fjor. Samtidig har antallet studenter sunket fra 76018 til 69477. Antall studentboliger har også sunket, men ikke i like stor grad.  Dette forklarer økningen i dekningsgraden fra 2019 til 2020.

– Ved et kjapt overblikk viser dagens tall at det har vært en oppgang i dekningsgrad, men man må ta det lavere studenttallet til etterretning. Årets opptakstall signaliserer at dekningsgraden ikke kommer til å strekke til det neste året. Slike tall er verdt å se på med mer nyanse. Selv om man ser en nettooppgang, må man vurdere tallene i et bredere perspektiv, mener leder av studentparlamentet på OsloMet, Marie Knutsen Bruntveit.

Både Bruntveit og leder ved Velferdstinget i Oslo og Akershus, Idun Kløvstad, mener det gjenstår mye arbeid både fra statlig og kommunal side for å få dekningsgraden til å gå opp. 

– Med en trang studentlommebok og leiepriser i skyene, blir det vanskelig for studenter som blir tvungne til å leie privat, å få pengene til å strekke til. Her er enda et område flere studentboliger kan bidra til å forbedre livskvaliteten til Oslostudenten, uttaler Bruntveit.

Her har selvfølgelig også Studentsamskipnaden SiO et ansvar. Både Kløvstad og Bruntveit oppfatter derimot  innsatsen og arbeidet til Studentsamskipnaden SiO som tilfredsstillende gitt de rammene de arbeider i, og mener derfor at å legge ansvar og skyld på samskipnaden er noe urettferdig. 

Staten har hatt en satsing på studentboliger. Likevel holder det ikke mål når det, spesielt i Oslo og andre dyre byer, er begrenset hvilke prosjekter som kan gjennomføres innenfor tilskuddsramme som er gitt. 

Her er det spesielt to ting som kan gjøres som vil forbedre situasjonen. For det første bør tilskuddsrammen økes gjennom statsbudsjettet. Det vil muliggjøre flere studentboligprosjekter uten at den fulle kostnaden legges på studentene. I tillegg har Oslo Kommune et ansvar for å stille med rimelige tomter på en forutsigbar måte som vil gjøre det mulig for samskipnaden å bruke så stor grad av tilskuddsrammen som mulig hvert år.

Samtidig er det trangt om tomteplassene i Oslo. Derfor er det viktig at det også fokuseres på rehabilitering av allerede eksisterende studentboliger.

– Regjeringen tildelte et unntaksbeløp til rehabilitering i år, og vi håper det blir en fast ordning.  Vi ser på det som ekstremt viktig at rehabilitering av boliger innlemmes som en fast del av tilskuddsrammen, sier Idun Kløvstad. 

 Henrik Asheim sa følgende til VG tidligere i dag: Det er store variasjoner mellom kommunene. Mens noen kommuner satser på å bygge nytt og raskt, bruker andre kommuner lang tid på å godkjenne nye prosjekter, sier Asheim. 

– Dette er ord Oslo Kommune absolutt bør føle seg truffet av og ta til seg. saksbehandlingstid fra oppstart til byggestart er i snitt fire år. Her er det helt klart forbedringspotensiale, følger Kløvstad opp.

De siste ukene har det vært stort fokus i media på studenter som havner i vanskelige bosituasjoner på grunn av et trangt leiemarked som ikke blir bedre av at det er stor mangel på studentboliger. Flere studentboliger vil motvirke denne usosiale utviklingen og Velferdstinget i Oslo og Akershus mener dette er noe staten og Oslo kommune må ta seriøst ved å vise reell handling fremover. 

 

For spørsmål og utfyllende informasjon, kontakt 

 

Leder av Velferdstinget, Idun Kløvstad 

Telefon: 47614656

E-post: leder@studentvelferd.no 

 

Marie Knutsen Bruntveit

Leder av Studentparlamentet ved OsloMet – Storbyuniversitetet

Telfon: 92676758

E-post: marieknu@oslomet.no 

Del på Twitter Del på Facebook