Forfatter: Velferdstingets Arbeidsutvalg
Innstillinger til Velferdstingets vårvalgmøte 2024 Artikkelens bilde

Om valgprosessen Velferdstingets valgkomite for 23–24 har bestått av Isak Grov Diesen (leder), Niamh Brekkhus, Yosef Ihdego, Muna Guleid og Anita Stellander. I løpet av valgprosessen har enkelte medlemmer ikke […]

Kandidater til verv i Velferdstinget i Oslo og Akershus våren 2024 Artikkelens bilde

Nedenfor vil dere finne kandidatene som har stilt til valg for valgmøtet den 3. juni 2024. Vi minner om at det fortsatt er mulig å stille til valg før eller […]

RESOLUSJON: STYRK STUDENTENES KOLLEKTIVTILBUD! Artikkelens bilde

Innmeldt av: Sigve Næss Røtvold, Universitetet i Oslo Bakgrunn Studenter i Oslo og Lillestrøm har behov for et trygt, forutsigbart og tilpasset kollektivtilbud. Dette gjelder ikke bare for å komme […]

RESOLUSJON: TILTAK FOR SIO MAT OG DRIKKE Artikkelens bilde

Innmeldt av: Sigve Næss Røtvold, Universitetet i Oslo Bakgrunn Vi har sett at SiO Mat og drikke (SMD) siden koronapandemien har slitt med inntjening. Dette er synd, og vi ønsker […]

Still til valg, våren 2024 Artikkelens bilde

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus intensiverer nå arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og håper mange […]

RESOLUSJON OM STUDENTENES SÆRSTILLING I SAMFUNNET Artikkelens bilde

Innmeldt av: Sigve Næss Røtvold, Universitetet i Oslo Bakgrunn Studentenes økonomiske utfordringer er et nøkkeltema, og debatten har hovedsakelig dreid seg om størrelsen på studiestøtten. Det er på tide å […]

RESOLUSJON: ANERKJENN PALESTINA Artikkelens bilde

Innmeldt av: Sigve Næss Røtvold, Universitetet i Oslo Bakgrunn Velferdstinget i Oslo og Akershus fordømmer alle drap på sivile i Israel og Palestina, og understreker nødvendigheten av at alle parter […]

Utlysning av søknadsfrist – Velferdstingets tildelingsprosess 2024 Artikkelens bilde

  Den 30. april er frist for å levere en kvalifiserende søknad til Velferdstingets tildelingsprosess 2024. Dersom foreningen din allerede søker støtte direkte fra Velferdstinget eller har gjort det i […]

Status for det nye studenthuset i St. Olavs gate 23 Artikkelens bilde

Kjære samarbeidspartnere og interessenter. Her følger en oppdatering fra styringsgruppen om status i studenthusprosjektet St. Olavs gate 23. Hovedstyret i SiO vedtok 6. desember 2023 at man foreløpig ikke går […]

RESOLUSJON: EKSPRESSFORBINDELSE MELLOM OSLO OG LILLESTRØM GJENNOM HELE DØGNET! Artikkelens bilde

Innmeldt av: Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus Bakgrunn Lillestrøm vokser som studentby, med flere institusjoner som velger å legge mer av aktiviteten sin dit. I tillegg har Studentsamskipnaden […]

Neste side »