Forfatter: Velferdstingets Arbeidsutvalg
Kandidater til verv i Velferdstinget i Oslo og Akershus høsten 2022 Artikkelens bilde

Nedenfor vil dere finne kandidatene som har stilt til valg for valgmøtet 5. desember 2022. Vi minner om at det fortsatt er mulig å stille til valg på møtet, men […]

RESOLUSJON: GI ULLEVÅL SYKEHUS-TOMTEN TIL STUDENTENE Artikkelens bilde

Ullevål sykehus og tilhørende tomtearealer ble i 2002 overført fra Oslo kommune til statlig eide Helse Øst, nåværende Helse Sør-Øst, som følge av sykehusreformen i 2001.1 I lengre tid har […]

DU FORTJENER KREDITERING FOR VERVENE DINE! Artikkelens bilde

Mange studenter føler at man ikke får nok igjen for å drive med aktiviteter utenfor studiene. Velferdstinget i Oslo og Akershus foreslår derfor å innføre et akkrediteringssystem der man enkelt […]

Kandidater til verv i Velferdstinget i Oslo og Akershus våren 2022 Artikkelens bilde

Nedenfor vil dere finne kandidatene som har stilt til valg for valgmøtet den 30. mai 2022. Vi minner om at det fortsatt er mulig å stille til valg på møtet, […]

Still til valg! Artikkelens bilde

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal starte arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper […]

RESOLUTION: A SWIFTER BUREACRATIC PROCESS FOR INTERNATIONAL STUDENTS Artikkelens bilde

A swifter bureacratic process for international student International students from countries outside of the EU/EEA must apply for a residence permit for studies. The residence permit must be renewed every year. […]

RESOLUSJON: TILTAK FOR EN TRYGGERE SEKSUELL HELSE FOR OSLOS STUDENTER! Artikkelens bilde

Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter! Studietiden er en tid hvor mange bryter ut fra barndomsomgivelsene, og utfolder seg i større grad. En av de mange områdene […]

PRESSEMELDING – NYTT ARBEIDSUTVALG VALGT I VELFERDSTINGET Artikkelens bilde

PRESSEMELDING – NYTT ARBEIDSUTVALG VALGT I VELFERDSTINGET 2. Juni valgte studentenes representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus et nytt arbeidsutvalg for perioden 2021-2022 under årets vårvalgmøte, i tråd med […]

Pressemelding: SHoT-tallene viser en studentkrise i Norge Artikkelens bilde

Pressemelding: SHoT-tallene viser en studentkrise i Norge Ny undersøkelse viser at en av fem studenter har vurdert å ta sitt eget liv.  Over halvparten av studentene føler på ensomhet, utenforskap […]

RESOLUSJON: VELFERDSTINGET SKAL HA MULIGHET TIL Å AVSETTE EGNE VALGTE REPRESENTANTER Artikkelens bilde

Velferdstinget skal ha mulighet til å avsette egne valgte representanter Velferdstinget mener at valgforsamlingen fortsatt skal kunne stille mistillit mot studentstyrerepresentanter i SiOs hovedstyre som begår grov tjenesteforsømmelse. Velferdstinget har […]

Neste side »