Kjære Velferdsting!

Jeg ønsker å fortsette i Velferdstingets arbeidsutvalg ett år til, og vil lede Velferdstinget i perioden 2020/2021. Det siste året har jeg vært samarbeidsansvarlig i arbeidsutvalget til Velferdstinget. Kontakten jeg har hatt med så mange og ulike studentdemokratier, kunnskapen og engasjementet jeg har fått av å jobbe med forskjellige mennesker og forståelsen jeg har fått Velferdstingets arbeid, har gjort at jeg igjen står foran dere og stiller til valg. Jeg ønsker å fortsette ett år til – og håper på tilliten fra dere til å være Velferdstingets leder det kommende året.

Jeg har lært masse i året jeg har vært samarbeidsansvarlig i VT, og jeg ønsker å ta med meg det jeg har lært inn i det nye året. Erfaringene jeg har fått som samarbeidsansvarlig har gjort at jeg har fått kjennskap til alle studentdemokratiene tilknyttet SiO og hvem Velferdstingets samarbeidspartnere er. Det gir et viktig grunnlag for å arbeide videre i den krisen vi står i nå og etterdønningene som kommer. Jeg er opptatt av hvordan studentene i Oslo og omegn vil ha det i perioden som kommer. Selv om det er mange tilbud som er stengt i “disse dager”, gir det rom til å tenke over hvordan vi ønsker å ha det i tiden etter korona.

Jeg tror det er viktig å ha en leder som kjenner Velferdstinget det kommende året. Som samarbeidsansvarlig kjenner jeg Velferdstinget godt, ettersom at jeg har som følge av mitt verv vært oppdatert på de forskjellige ansvarsområdene i arbeidsutvalget. Kjennskapen til organisasjonen håper jeg vil gjøre meg til en god leder for Velferdstinget i den kommende perioden.

Velferdstinget har en viktig funksjon for studentene i Oslo og omegn: vi arbeider med å gjøre studiehverdagen så god som mulig i alle arenaer unntatt selve studiene. Pandemien vi står i har gitt oss nye utfordringer. Hvordan nå frem til studenter som arbeider hjemmefra? Hvordan kan man bruke digitale hjelpemidler best til sosiale formål? Sittende arbeidsutvalg har, i skrivende stund, hatt hjemmekontor i nesten syv uker. Det å få organisasjonen tilbake til vanlig drift, krever ståpå-vilje og evne til å se nye muligheter. God kjennskap til hvordan Velferdstinget har arbeidet ser jeg for meg blir viktig når vi skal tilbake på Villa Eika.

Studentene i Oslo og omegn har en totalt endret tilværelse, både økonomisk og sosialt. Det er mindre tilgang til ekstrajobber, og det vil trolig prege oss i flere år fremover. Kulturtilbudet er nede og de sosiale møteplassene er fjernet – som serveringstilbud, treningssentre og foreningsaktiviteter med fysisk oppmøte. Møteplasser er viktige forebyggende tiltak for å hindre utvikling av psykiske problemer, som ensomhet. Fordi møteplassene er lukket er vi i en presset situasjon hvor vår psykiske helse blir utfordret, enda mer enn før krisen. SHOT-undersøkelsen fra 2018 viste oss at studenter sliter psykisk og jeg vil fokusere spesielt på å gjøre studiehverdagen enda litt bedre for alle. Jeg mener vi kan bedre studiehverdagen ved å blant annet å fokusere på flere møteplasser, satse på alkoholfrie arrangementer og en sterk studentfrivillighet.

Studentsamskipnaden SiO står i fare for å gå på et stort underskudd fordi så mange aktiviteter er stengt. Dermed har ikke SiO samme økonomiske muskler til å ivareta studenter når aktivitetene kommer i gang igjen. Et godt samarbeidet mellom Velferdstinget og SiO kan bli veldig viktig for å dempe uheldige konsekvensene for studenter.

Velferdstinget i Oslo og Akershus skal fortsette å være et sterkt studentpolitisk organ i perioden som kommer. Jeg stiller til leder fordi at min organisatoriske erfaring fra innsiden og mitt politiske engasjement vil gjøre meg til en god leder.

Vi står overfor et krevende år, og vi skal videreutvikle Velferdstinget til det beste for studentene. Jeg vil bidra! Det er grunnen til at jeg stiller til leder av Velferdstinget i perioden 2020/2021. Jeg har prøvd å forklare dere hvorfor i dette kandidatskjemaet, og håper dere har fått inntrykk av at jeg vil bidra på en god måte. Kontakt meg gjerne om dere har spørsmål!

Håper jeg kan få tillit til å lede Velferdstinget det neste året.
Godt valg!

 

Foto: Rebekka Opsal