Søknadsfrister for Kulturstyret 2019 

Søknadsfrist Møtedato Kommentar
Lørdag 19. januar Lørdag 2. februar bl.a. Vårseminar
Onsdag 13. februar Onsdag 27. februar
Onsdag 27. mars Onsdag 10. april
Tordag 2. mai Onsdag 15. mai
Onsdag 5. juni Onsdag 19. juni bl.a. Studiestart søknader

Søknadsfrister for Kulturstyret 2018

Søknadsfrist Møtedato Kommentar
Søndag 7. januar Onsdag 24. januar bl.a. Mellomstore studentmedier
Onsdag 7. februar Onsdag 21. februar
Onsdag 7. mars Onsdag 21. mars bl.a. Hyttesøknader
Onsdag 11. april Onsdag 25. april
Onsdag 9. mai Onsdag 23. mai
Onsdag 6. juni Onsdag 20. juni bl.a. Studiestartsøknader
Lørdag 11. August Helg – 25.-26. august bl.a. Oppstartsseminar
Onsdag 26. september Onsdag 10. oktober
Onsdag 24. oktober Onsdag 7. november
Onsdag 21. november Fredag 7. desember