Søknadsfrister for Kulturstyret 2021

Søknadsfrist Møtedato Kommentar
Onsdag 27. januar Lørdag 13. februar Vårseminar
Onsdag 24. februar Onsdag 10. mars
Onsdag 31. mars Onsdag 14. april bl.a Hyttesøknader
Onsdag 05. mai Onsdag 19. mai
Onsdag 2. juni Onsdag 16. juni bl.a Studiestart søknader
Tirsdag 24. august  Helg 28-29. august Høstseminar
Onsdag 15. september Onsdag 29. september
Onsdag 13. oktober Onsdag 27.oktober
Onsdag 17.november Onsdag 1.desember

 

Søknadsfrister for Kulturstyret 2020

Søknadsfrist Møtedato Kommentar
 Lørdag 11. januar Lørdag 25. januar   Vårseminar
Onsdag 12. februar Onsdag 26. februar
Onsdag 11. mars Onsdag 25.mars bl.a. Hyttesøknader
Onsda 22. april Onsdag 6.mai
Onsdag 27. mai Onsdag 10. juni bl.a. Studiestart søknader
Søndag 30. august Helg 5-6.september Høstseminar
Onsdag 23. september Onsdag 7. oktober
Onsdag 21. oktober Onsdag 4. november
Onsdag 18. november Onsdag 2. desember

 

Søknadsfrister for Kulturstyret 2019 

Søknadsfrist Møtedato Kommentar
Lørdag 19. januar Lørdag 2. februar   Vårseminar
Onsdag 13. februar Onsdag 27. februar
Onsdag 27. mars Onsdag 10. april bl.a. Hyttesøknader
Torsdag 2. mai Onsdag 15. mai
Onsdag 5. juni Onsdag 19. juni bl.a. Studiestart søknader
Lørdag 17. august Helg 31. august – 1. september
Onsdag 11. september Onsdag 25. september
Onsdag 9. oktober Onsdag 23. oktober
Onsdag 20. november Onsdag 4. desember