Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Sammenslåingsprosessen mellom de to studentsamskipnadene i Oslo går fremover og målsetningen er at en ny studentsamskipnad er på plass 1.1.2011. I forbindelse med sammenslåingen vil det bli etablert et nytt Velferdsting for alle institusjonene som er tilknyttet den nye samskipnaden. Mer informasjon om selve sammenslåingen og den nye samskipnaden finnes på fusjonsweben www.sioas.no.

Del på Twitter Del på Facebook