Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Det siste ordinære møtet i Velferdstinget for i år og for Velferdstinget som vi kjenner det med dagens samskipnad ble avholdt 8. november på Universitetet i Oslo.

Referat fra møtet finner du her.

Arbeidsutvalget vil takke for samarbeidet med alle representanter og vararepresentanter i årets Velferdsting og forbereder nå konstituerende møte av nytt Velferdsting samt overlapping med nye medlemmer av Arbeidsutvalget

Konstituernede møte vil bli avholdt 29. november klokken17.00 i Rådssalen, Lucy Smiths hus, Universitetet i Oslo.

Del på Twitter Del på Facebook