Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Pressemelding fra Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) 20/4-12

Studentene kan miste styringen over sin egen samskipnad:
Udemokratisk lovforslag

Regjeringen mener de har imøtegått studentene i forslaget til ny samskipnadslov. Likevel har de beholdt det mest dramatiske forslaget om å kreve 2/3-flertall i samskipnadsstyrene i viktige saker. Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Birgit Skarstein mener forslaget er udemokratisk, og bryter med et viktig prinsipp om at studentene skal styre over sine egne samskipnader.

– Styrene behandler bare viktige saker. Legger man opp til et 2/3-flertall i de viktigste sakene gir man i prinsippet uttrykk for at studentene kun skal få bestemme i småsaker, sier Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

– Regjeringen underslår hele samskipnadsmodellen; modellen er unik og det beste eksempelet på brukerstyring. Det er et demokratisk prinsipp at de som finansierer store deler av en tjeneste og vet best hvor skoen trykker, også er de som skal ha det siste ordet, sier Skarstein.

– For å styre samskipnadene velger Regjeringen å bruke et virkemiddel som ikke løser noe. De fleste styrevedtak er enstemmige, og det er derfor ikke studentflertallet i seg selv som har vært et problem der det har vært fattet uheldige vedtak. Ingen er bedre tjent enn studentene selv med samskipnader som er forsvarlig drevet.

– Forslaget skjærer alle samskipnadene over en kam, og går ut over det store flertallet av veldrevne studentsamskipnader, sier Skarstein. – Vi har hele tiden forsøkt å gå i dialog med statsråden for å finne alternative løsninger for å sikre sunne styrevedtak, men det har de ikke ønsket å lytte til, sier Skarstein.

Kontakt:
Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus Birgit Røkkum Skarstein (mob: 45 28 84 10)

Forslag til ny Samskipnadslov:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-92-l-20112012.html?id=679067

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon og øverste organ i studentvelferdssaker i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Velferdstinget representerer 23 utdanningsinstitusjoner og 60.000 studenter. Mer informasjon om Velferdstinget finnes på www.studentvelferd.no.

Del på Twitter Del på Facebook