Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.
Pressemelding fra Velferdstinget i Oslo og Akershus, Velferdstinget i Trondheim og Velferdstinget i Bergen 9/5-12.

PM: Studenter blir ikke syke

I kjølvannet av 22. juli innførte regjeringen gradert sykestipend for studenter. Dette for å bidra til at overlevende og andre berørte kan opprettholde en normal tilværelse, og delta i opplæring og utdanning i så stor grad som mulig. Ordningen omfatter alle studenter i skoleåret 2011/2012, men om ordningen ikke videreføres faller studentene igjen mellom to stoler.

– Å sikre ordninger som gjør det mulig for studenter å fortsette sine utdanningsløp, selv etter skade eller sykdom, er et klart samfunnsansvar. Å bidra til at studenter kan fullføre sin utdanning kommer hele samfunnet til gode, sier Birgit Røkkum Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

– Det er et viktig prinsipp at alle studenter skal ha de samme rettighetene som vanlige arbeidstakere. Jeg håper statlige myndigheter tar ansvar, sier Ola Magnussen Rydje, leder av Velferdstinget i Trondheim.

– Som student har du det eneste yrket der du enten er syk eller frisk. Det finnes ingen mellomting. Det vil vi endre på, sier Audun Kjørstad, leder av Velferdstinget i Bergen.

– Gradert sykestipend gjør at studenter slipper å sykemelde seg helt når de blir litt syke, som aktiv sykemelding for en arbeidstaker. I steden kan de ta eksamen i fagene de klarer, uten å lide økonomisk nød om det skulle gå galt. Å la den allerede innførte ordningen gå ut av budsjettet er det samme som å si at studenter ikke kan bli syke, sier Skarstein.

 

Kontakt:

Birgit Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, mob. 452 88 410
Ola Magnussen Rydje, leder av Velferdstinget i Trondheim, mob. 478 61 320
Audun Kjørstad, leder av Velferdstinget i Bergen, mob. 970 19 355

Velferdstingene i Norge er interesseorganisasjoner og øverste politiske- og demokratisk valgte organ hva angår studentvelferd i de største byene i Norge. Velferdstingene er nå i gang med en kampanje rundt deltidssykemelding for studenter, les mer på www.deltidssykemelding.no

Velferdstinget i Oslo og Akershus: www.studentvelferd.no
Velferdstinget i Trondheim: www.velferdstinget.no
Velferdstinget i Bergen: www.sib.no/no/om-sib/velferdstinget

Del på Twitter Del på Facebook