Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.
Pressemelding fra Velferdstinget i Oslo og Akershus, Velferdstinget i Trondheim og Velferdstinget i Bergen 24.05.12

Pressemelding: Mistillit mot studentene bekreftet

I dag har Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF) innstilt på at studentenes makt over egen samskipnad skal svekkes sterkt, ved å legge inn krav om ⅔ flertall i styrene. Dette går mot et prinsipp om studentstyring bevart siden den første studentsamskipnaden så lyset i 1937.

– Her viser KUF-komitéen, med Ap og SV i spissen, en ubegrunnet mistillit til studentene som ansvarlige beslutningstakere. Et krav om ⅔ flertall vil føre til et vingeklippet demokrati, sier Birgit Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Forslaget går mot tidligere vedtak gjort i SV sitt landsstyre i 2011. Det går også mot det statsminister Jens Stoltenberg (AP) leverte forslag om da han var leder av AUF i 1986.

– Studentene skal ha rett til flertall i studentsamskipnadsstyrene dersom de selv ønsker det, sa Stoltenberg, m/AUF i 1986.

– Studentstyring er ingen sykdom, men dersom studentstyringen var syk så er ikke løsningen en lobotomering av den. Dette er et alvorlig overgrep på viktige demokratiske verdier, sier Ola Magnussen Rydje, leder av Velferdstinget i Trondheim.

Nå håper et samlet studentnorge at Stortinget viser tillit til studentene når saken skal til behandling 5.juni.

– Ingen skal partipiskes til å frata studentene den prinsipielle styringsretten de har hatt i 70 år. Her bør stortingsrepresentantene få stå fritt fra eget parti. Det er ingen skam å snu, sier Anna Gjertsen, nestleder av Velferdstinget i Bergen

Kontakt

Birgit Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, mob. 452 88 410
Ola Magnussen Rydje, leder av Velferdstinget i Trondheim, mob. 478 61 320
Anna Gjertsen, nestleder av Velferdstinget i Bergen, mob. 924 98 163

Velferdstingene i Norge er interesseorganisasjoner og øverste politiske- og demokratisk valgte organ hva angår studentvelferd i de største byene i Norge. Velferdstingene er nå i gang med en kampanje rundt deltidssykemelding for studenter, les mer på www.deltidsykemelding.no

Velferdstinget i Oslo og Akershus: www.studentvelferd.no
Velferdstinget i Trondheim: www.velferdstinget.no
Velferdstinget i Bergen: www.sib.no/no/om-sib/velferdstinget

Del på Twitter Del på Facebook