Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.
Pressemelding fra Velferdstinget i Oslo og Akershus, Velferdstinget i Trondheim og Velferdstinget i Bergen 05.06.12

Pressemelding: Studentene fratatt makten

Sytti år med studentstyrte samskipnader endte i dag, da Stortinget vedtok at viktige styrevedtak i studentsamskipnader krever ⅔ flertall. Vedtaket er i henhold til innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF), til tross for at et samlet Studentnorge har kjempet mot forslaget helt fra begynnelsen.

– Stortinget har i dag stemt ned verdien av studentdemokratiet, og velger å gå for et lettvint virkemiddel som bommer på det skisserte målet. Vi er glade for justeringene som kom helt på tampen, men dagens resultat vil likevel ikke gjøre mer for studentsamskipnadene enn å svekke forankringen hos studentene, sier Birgit Røkkum Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Simpelt flertall vil fortsatt gjelde for investeringer i bolig, men når større opptak av lån krever ⅔ flertall har det liten praktisk betydning.

– Kristin Halvorsen påpeker at studentsamskipnadene skal være studentstyrte, men frarøver studentene likevel den prinsipielle styringsretten de har hatt i 70 år.. Dette er bare en trist logisk brist, sier Ola Magnussen Rydje, leder av Velferdstinget i Trondheim.

– I dag har regjeringen vedtatt mistillit mot alle de studenter som i generasjoner har jobbet for å gjøre samskipnadene til det der i dag. I kveld drikkes det gravøl i alle landets studentsamskipnader, avslutter Audun Kjørstad, leder av Velferdstinget i Bergen

Kontakt

Birgit Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, mob. 452 88 410
Ola Magnussen Rydje, leder av Velferdstinget i Trondheim, mob. 478 61 320
Audun Kjørstad, leder av Velferdstinget i Bergen, mob. 970 19 355

Velferdstingene i Norge er interesseorganisasjoner og øverste politiske- og demokratisk valgte organ hva angår studentvelferd i de største byene i Norge.

Velferdstinget i Oslo og Akershus: www.studentvelferd.no
Velferdstinget i Trondheim: www.velferdstinget.no
Velferdstinget i Bergen: www.sib.no/no/om-sib/velferdstinget

Del på Twitter Del på Facebook