Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Det neste møtet i velferdstinget er 3.desember i auditorium 2 i Georg Sverdrups hus (se kart) på Blindern fra 17:00. Sakspapirer finner du her når de er klare. Husk å ta med akspapirer til møtet! Ønsker du å stille til kulturstyret, kontrollkomitéen eller klagenemda for bolig så finner du kandidatskjema her.

English: The next meeting in the Welfare Council will be december 3rd in auditorium 2 in Georg Sverdrups house (see map) at Blindern. Papers for the meeting will be available here when ready.

Del på Twitter Del på Facebook