Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Akademika er studentenes egen bokhandel, og formålet med Akademika er én ting: å sørge for at studentene på billigst mulig vis får tak i alt pensumet de trenger for å studere. Tilgang til pensum er ikke i seg selv studentvelferd, men det at Akademika sikrer at alt pensum er billig er utvilsomt med på å sikre lik rett til utdanning.

Akademika sikrer den akademiske friheten ved å garantere at pensum alltid er tilgjengelig. Den akademiske friheten må være et samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjonene, studentene og samfunnet forøvrig. Det koster penger å garantere for den akademiske friheten, og det er ikke rimelig at studentene alene skal betale den kostnaden.

For å kunne sikre at alt pensum som studentene trenger er tilgjengelig, må Akademika legge ned et betydelig forarbeid. For at dette forarbeidet skal bli så effektivt som mulig, skal lærestedene forholde seg til gitte frister for innlevering av pensumlister og lignende. Resultatet av det arbeidet blir senere fritt tilgjengelig for alle. Oppgaven skal fremdeles ivaretas av Akademika, men kostnaden for dette arbeidet må tilfalle utdanningsinstitusjonene.

Det er naturlig at Akademika får gjenytelser for de tjenestene de yter utdanningsinstitusjonene. Gjenytelsene kan for eksempel være gratis eller redusert leie, og at institusjonen dekker kostnader til strøm eller vedlikehold av lokalene.

Akademika er ikke den eneste aktøren som sørger for at studentene får det pensumet de trenger. De fleste lærestedene har biblioteker som i større eller mindre grad sørger for deler av studentenes pensum. Det er viktig at det er kommunikasjon mellom de forskjellige bibliotekene og Akademika slik at man får god arbeidsdeling.

Det er ikke Akademikas oppgave å utvikle nye læremidler. Det er ikke ønskelig å ta risiko der det kan gå utover de øvrige velferdstilbudene. Fremtidens læremidler bør være åpne og frie, og ikke være knyttet til en bestemt leverandør, selv ikke når den leverandøren eies av studentene.

Utdanningsinstitusjonene bør ta ansvar for å utvikle og tilby fremtidens læremidler, men det er svært viktig at det er studentene selv som definerer egne behov og har en stemme når fremtidens læremidler skal utformes. Man må se på nye muligheter for hvordan slik påvirkning best mulig kan skje. Her må velferdstingene spille en større rolle i fremtiden.

Akademika skal sørge for at alt pensum som er tilgjengelig formidles til studentene. De skal være selvfinansierende og skal ikke subsidieres med unntak av der det er investeringer som kan gi inntjening på sikt. Underskudd i Akademika går utover annen velferd, og om Akademika går i underskudd over tid, bør et salg utredes.

Nasjonalt

For å bevare norsk som fagspråk og akademisk frihet må fagbøker omfattes av et lovfestet fastprisvern. Dette gjelder både digitale og fysiske bøker. Fastprisperioden for fagbøker bør være utgivelsesåret og påfølgende år. Velferdstinget skal jobbe for fri tilgang til akademiske artikler og læremidler.

Utdanningsinstitusjonene skal dekke utgifter til spesielt dyre læremidler.

Del på Twitter Del på Facebook