Alle artikler i kategorien: Styringsdokumenter
Plattform om læremidler Artikkelens bilde

Akademika er studentenes egen bokhandel, og formålet med Akademika er én ting: å sørge for at studentene på billigst mulig vis får tak i alt pensumet de trenger for å […]

Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus Artikkelens bilde

Vedtatt 09.02.14 I. Mandat Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon og øverste studentpolitiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). […]

Arbeidsprogram for 2014 Artikkelens bilde

  Hovedprioritering VT skal jobbe for flere, billigere og bedre studentboliger i Oslo og Akershus. VT skal jobbe for en helhetlig bedring av SiO Mat og Drikke, med spesielt fokus […]