Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

På Velferdstingsmøtet 18.november 2013 skal tildelingsordningen fra semesteravgiften revideres med hensyn til rettferdig fordeling, forutsigbarhet og langsiktighet. Som en del av denne revisjonen skal Velferdstinget behandle Reglement for Velferdstingets tildeling av semesteravgiftsmidler til Studentdemokratier i Oslo og Akershus.

Utkast til dette reglementet sendes nå ut på høring.

Klikk for å vise høringsinstanser

Høringsfristen gikk ut 4/11-2013

Vedlegg:

Innkomne Høringssvar

Del på Twitter Del på Facebook