Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Vi i Velferdstingets arbeidsutvalg hilser velkommen til Velferdstingsmøte den 13/5-14 på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Aktuelle temaer som skal opp i løpet av møtet er:

Det vil ikke bli lagt ut noe endringsforslag skjema på nett, så fremt ingen ønsker det.

Les om Velferdstingsmøtet i sakspapirene

Del på Twitter Del på Facebook