Under finner du en oversikt over sakspapirer og referater fra tidligere og kommende møter i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

For oversikt over hvilke saker som ble tatt opp på hvert møte, se her: Møteplan

Dersom du ønsker å fremme en sak til Velferdstinget ber vi om at du bruker denne malen og sender den til vt-au@studentvelferd.no ti -10- dager før møtet du ønsker saken behandlet.

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2022

Dato Sakspapirer Protokoll
Velferdstingets Valgforsamling 2.12.21 Sakspapirer Protokoll

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2021

 

Dato Sakspapirer Protokoll
Velferdstingets Høstvalgmøte 6.12.21 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Ordinært Velferdstingsmøte 8.11.21 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Velferdstingets Tildelingsmøte 11.10.21 Sakspapirer + Vedlegg + Søknader Protokoll
Velferdstingets Høstseminar 4.9.21 Sakspapirer + Vedlegg + Rev. prosjektstruktur Protokoll
Velferdstingets Vårvalgmøte 2.6.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Ekstraordinært Velferdstingsmøte 25.5.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Ordinært Velferdstingsmøte 10.5.21 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Ordinært Velferdstingsmøte 12.4.21 Sakspapirer + Vedlegg Protokoll
Ekstraordinært Velferdstingsmøte 17.3.21 Sakspapirer Protokoll
Ordinært Velferdstingsmøte 1.3.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Velferdstingets Vårseminar 6.-7.2.21 Sakspapirer+ Vedlegg Protokoll
Velferdstingets Valgforsamling 11.11.20 Sakspapirer Referat

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2020

Dato Sakspapirer Referat
Velferdstingets Høstvalgmøte 7.12.20 Sakspapirer+ Vedlegg Referat
Ordinært Velferdstingsmøte 16.11.20 Sakspapirer+ Vedlegg Referat
Velferdstingets Tildelingsmøte 19.10.20 Sakspapirer + Vedlegg Referat
Velferdstingets Høstseminar Sakspapirer + Vedlegg Referat
Velferdstingets Vårvalgmøte 27.5.20 Sakspapirer + Sak 022Vedlegg Referat
Ordinært Velferdstingsmøte 4.5.20 Sakspapirer + Vedlegg Referat
Ekstraordinært Velferdstingsmøte 1.4.20 + Orienteringer 24.03.20 Sakspapirer +Orienteringer Referat
Ordinært Velferdstingsmøte 4.3.20 Sakspapirer Referat
Velferdstingets Vårseminar 7.-8.2.20 Sakspapirer Referat
Velferdstingets Valgforsamling 16.12.19 Sakspapirer Referat

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2019

Dato Sakspapirer Referat
VT-møte 9.12.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 11.11.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 14.10.19 Sakspapirer Referat
VT høstseminar 7.9.19 Sakspapirer Referat
Valgmøte 27.5.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 23.4.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 20.3.19 Sakspapirer Referat
VT-møte 28.2.19 Sakspapirer Referat
VT vårseminar 9.-10.2.19 Sakspapirer Referat
Konstituerende møte 10.12.18 Sakspapirer Referat
Valgforsamling 22.10.18 Sakspapirer Referat

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018

Dato Sakspapirer Referat
VT-møte 12.11.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 11.10.18 Sakspapirer Referat
Ekstraordinært VT møte 4.10.18 Sakspapirer Referat
VT høstseminar 1.9.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 22.5.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 16.4.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 19.3.18 Sakspapirer Referat
VT-møte 26.2.18 Sakspapirer Referat
VT vårseminar 9.-11.2.18 Sakspapirer Referat
Konstituerende møte 4.12.17 Sakspapirer Referat
Valgforsamling 23.10.17 Sakspapirer Referat

Velferdstinget i Oslo og Akershus 2017

Dato Sakspapirer Referat
VT-møte 13.11.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 16.10.17 Sakspapirer Referat
VT høstseminar 9.9.17 Sakspapirer Referat
Valgmøte 29.05.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 24.04.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 27.03.17 Sakspapirer Referat
VT-møte 27.02.17 Sakspapirer Referat
VT vårseminar 03.-05.02.17 Sakspapirer Referat
Konstituerende møte 05.12.16 Sakspapirer Referat
Valgforsamling 31.10.16 Sakspapirer Referat