Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Aldri tildelt flere studentboliger

 

Den nye budsjettavtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF viser en god satsning på studenter. Det ble budsjettert inn 500 nye studentboliger, dette vil si 2000 totalt, noe som er det høyeste antall studentboliger som har blitt budsjettert.

 

At regjeringa satser så hardt på studentene er på tide. En så stor satsning som de har gjort i år, og forhåpentligvis i årene som kommer, kommer til å hjelpe mye på studentøkonomien. Vi kan vel kalle dette en liten seier, sier Anne Finstad, leder av Velferdstinget i Trondheim

 

Studentboligundersøkelsen som ble offentligjort i august i år, viser at studentene bruker over 74% av sin inntekt på bolig, og at det i sommer sto over 15 000 studenter i kø for å få seg bolig hos samskipnadene landet over.

 

En klar prioritering på studentboliger er på tide. Siden årtusenskiftet har det ikke blitt satset mer på studentboliger enn nå. Dette viser en klar satsning fra regjeringen, Venstre og KrF på høyere utdanning og heltidsstudenten, noe vi er svært fornøyd med, sier Kaia Marie Rosseland, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus

 

I studentenes helse- og trivselsundersøkelse kom det frem at boligtilbudet er det studenter er mest misfornøyd med når det kommer studiebyen.

 

Flere studentboliger gir flere studenter en trygg og rimelig plass å bo. Dette trengs sårt og det er bra regjeringen satser sier Tor Sivertsen Prestegard, leder av Velferdstinget i Bergen

 

I budsjettforliket blir det også fremmet at kravet om skolepenger fra studenter utenfor EU blir stoppet. Universitets- og høgskolesektoren, samt studentene har stått samlet sammen mot innføringen av skolepenger.

 

En satsning som dette viser at det hjelper å kjempe. Studentene trenger denne økningen sårt, og det er godt å se at Regjeringen, Venstre og KrF ser dette også. Alle studenter kan være fornøyde i dag, spesielt internasjonale studenter, og jeg håper vi får se satsninger som dette igjen årene fremover, sier Caroline Seim Midtlien, leder av Velferdstinget i Stavanger.

 

Velferdstingene i Norge (ViN) består av Velferdstinget i Trondheim, Oslo og Akershus, Bergen og Stavanger. Sammen jobber ViN for å bedre studiehverdagen for ca 140 000 studenter.

 

 

Ved spørsmål, kontakt:

 

Velferdstinget i Trondheim: Leder Anne Finstad, (M) +47 415 94 440, (E) leder@velferdstinget.no

Velferdstinget i Bergen: Leder Tor Sivertsen Prestegard, (M) +47 917 74 383, (E) leder@vtbergen.no

Velferdstinget i Stavanger: Leder Caroline Seim Midtlien, (M) +47 90 14 90 97, (E) vt@sis.uis.no

Velferdstinget i Oslo og Akershus: Leder Kaia Marie Rosseland, (M) +47 45 03 22 23, (E), leder@studentvelferd.no

Del på Twitter Del på Facebook