Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

3908525129_1feea680c4_b

Pressemelding fra Velferdstinget i Oslo og Akershus, 7/10-2015

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) berømmer regjeringen for å videreføre økningen i studentboligbygging og i studiestøtten. Men det store løftet for studentøkonomien lar vente på seg, påpeker de.

I regjeringens forslag til statsbudsjett har regjeringen foreslått at det skal gis tilskudd til bygging av 2200 studentboliger. De har også foreslått å øke studiestøtten 3,1%, en økning som er merkbart høyere enn den forventede prisveksten.

– Det er positivt at regjeringens satsing på studentboliger fortsetter, men vi er ennå ikke i mål, sier Sigrid Mæhle Grimsrud, leder av VTOA. – Satsingen på studiestøtten er heller ikke bra nok, fortsetter hun. – Med en årlig økning på 3% vil det ta 15 år før vi når målet. Det er ikke holdbart, sier hun.

Vil ha flere studentboliger til Oslo

Allikevel etterlyser Grimsrud en større og mer målrettet satsing på studentenes økonomiske situasjon.

– Vi ønsker oss en videre økning i antall studentboliger, særlig i Oslo. Regjeringens satsing på studentboligbygging har hjulpet i mange byer, særlig når leieprisene samtidig går ned, men i Oslo er boligproblemet større enn noen gang, sier Grimsrud. – Ved å bygge flere studentboliger bedrer du både boligsituasjonen og studentøkonomien i hovedstaden, fortsetter hun.

– Vi ber spesielt samarbeidspartiene KrF og Venstre om å ta med seg dette videre inn i forhandlingene. Målet vårt er at det skal bygges 4000 studentboliger i året, og at flere skal tildeles til Oslo og Akershus, sier Grimsrud.

Krever løft for studentøkonomien

Grimsrud forteller også at VTOA etterlyser et stort løft i studiestøtten fra lånekassen, og at hun mener at regjeringens satsing ikke er bra nok.

– Studentbevegelsen har i en årrekke etterlyst et større løft i studiestøtten. Vi krever at studiestøtten tilsvarer 1,5G og fordeles over 11 måneder, påpeker Grimsrud.

Studiestøtten ligger i dag rundt 1,12 ganger grunnbeløpet i folketrygden(G) og fordeles over 10 måneder. Det utbetales med andre ord ikke studiestøtte i juni eller juli.

– De fleste har eksamener i mai, og noen frem til midt i juni. Det er vanskelig å skulle tjene penger til å klare seg i sommermånedene samtidig midt i eksamenstida, sier Grimsrud. – Vi kan ikke sitte og vente på et bedre tilbud til studentene. Regjeringen og samarbeidspartiene må gjennomføre disse grepene om de tar studentene på alvor, avslutter hun.

For ytterligere kommentarer,
Sigrid Mæhle Grimsrud
Leder Velferdstinget i Oslo og Akerhus

Mobil: 454 48 161
Mail: leder@studentvelferd.no
Twitter: sigridmg / VT_OsloAkershus
www.studentvelferd.no

Del på Twitter Del på Facebook