Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

 

Det er halvannen måned siden vårvalgmøte (27.mai), hvor det ble valgt en rekke nye personer til verv. Beklageligvis ble ikke alle posisjoner fylt og vi har i tillegg et verv hvor en person har trukket seg. Kunne du vært interessert i noen av disse vervene kan du fylle ut dette skjemaet eller sende mail til vt-au@studentvelferd.no. Hvis du har spørsmål eller føler at du mangler informasjon kan du sende en mail til nestleder@studentvelferd.no.

SiO Mat og Drikke – En representant med personlig vara

Styret i SiO Mat og drikke er ansvarlig for å følge opp driften av SiO-kafeenes ca 40. serveringssteder, herunder kafeer, kaffebarer, kioskdrift og kantiner. Styret følger opp SiO Mat og Drikkes administrasjon, vedtar strategidokumenter, fastsetter budsjett, og forvalter, i samsvar med SiO, forretningsvirksomhet og forretningsstrategi. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. – 4 – ganger i semesteret. Vervene er honorert av SiO.

Merk! Valgkomiteen må innstille på kandidater til dette vervet. Frist for å stille blir derfor 17.august. 

Kulturstyret – fire varaer

Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret møte omkring en gang i måneden og består av 11 faste representanter hvorav én er leder og én er nestleder, samt 6 vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Nestleder konstitueres av Kulturstyret, mens leder velges av VT under høstvalgmøtet. Vervene er honorert per KS-møte. Kulturstyremedlemmer får møtehonorar på 0,2 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hvert KS-møte de deltar på.

Radio Nova – en styreleder (for to år) og en nestleder (for to år)

Det skal velges to medlemmer til styret i Radio Nova,derav en styreleder med personlig var og en nestleder med personlig vara. Det avholdes styremøter ca hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for Radio Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Radio Nova, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Argument –  ett styremedlem (for ett år)

Styret i Argument har ansvaret for å forvalte, føre tilsyn og påse at den daglige ledelse og foreningens generelle virksomhet foregår på en trygg måte. Utover dette skal de fastsette og revidere budsjett, sette planer for foreningen og revidere planer for foreningen.

Velferdstingets valgkomiteen – ett medlem

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å innstille på personer til verv som er på valg ved henholdsvis Velferdstingets konstituerende møte og Velferdstingets valgmøte. VKs oppgaver og arbeidsmåte er regulert i Velferdstingets vedtekter.

Dette valget vil skje på høstseminaret.

Del på Twitter Del på Facebook