Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus ser med bekymring på en økning langt over konsumprisindeks fra flere private studentboligutleiere i en tid hvor mange studenter er i ekstra økonomisk sårbare situasjoner. Bakgrunnen for dette er medieoppslag i VG om at flere private studentboligselskaper økt husleia i en tid hvor andre aktører som SiO har utsatt leieøkning til januar 2021.

Velferdstinget mener Anker og Thon Eiendom må jobbe for å få til en ordning lik SiO sin. Realiteten er at studenter har blitt hardt rammet av korona. Mange har mistet jobbene, og har kun en allerede økonomisk trang studiestøtte å leve av. I tillegg til det medfører stengte eller delvis stengte studiesteder begrenset handlingsrom i hverdagen for studenter. Det er forståelig at utleiere må øke leien i takt med stigning i kpi, men Velferdstinget mener at man kunne utsatt dette i et halvt år og samtidig økt den i takt med den reelle økningen i kpi, framfor en dobling når det ikke er gode grunner for det. 

 

 

Del på Twitter Del på Facebook