Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 lagt fram. Foruten en økning på 2,3% i studiestøtten og 20 millioner mer til samskipnadene, er budsjettet trist lesning for de som ønsker økt studentvelferd.

 

Regjeringen går inn for å senke utbyggingen av studentboliger drastisk. Det er bred politisk enighet om at man bør ligge på bygging av 3000 studentboliger i året for å nå en nasjonal dekningsgrad på 20%. I dette budsjettet er det kun lagt opp til tilskudd for 1650 nye studentboliger, som kun er litt over halvparten. 

 

– Norge trenger fortsatt flere studentboliger så dette er veldig uheldig. Det har fort mye å si for en students økonomi om man får plass i en studentbolig eller om man må leie på det private markedet. Forskjellen har vært spesielt tydelig i Oslo i år, da det har vært ekstremt stor etterspørsel på leiemarkedet, som igjen har pushet prisene opp, sier Velferdstingets leder Idun Kløvstad.

 

 

Det er heller ikke lagt opp til noe tilskudd til rehabilitering av studentboliger, noe som er nødvendig for å ta vare på de nåværende studentboligene og ikke insentivere et rive/bygge system hvor man ikke rehabiliterer eksisterende boligmasse.

 

– En samlet studentbevegelse har over lengre tid ønsket 1.5G for å sikre studenter en økonomisk forsvarlig hverdag under fattigdomsgrensen. I dagens budsjett er dette heller ikke lagt opp til og en økning på 2,3% sikrer fortsatt ikke studenter en forutsigbar og trygg økonomisk tilværelse. Det at studiestøtten fortsatt ikke er knyttet til statens grunnbeløp gjør at utviklingen av studiestøtten vil fortsette å være vilkårlig og uforutsigbar fra år til år, følger Kløvstad opp.

 

For spørsmål og utfyllende informasjon, kontakt

 

Leder av Velferdstinget, Idun Kløvstad 

Telefon: 47614656

E-post: leder@studentvelferd.no 

Del på Twitter Del på Facebook