Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Hei, kjære student! 

Det blir ei annleis jul i år, og kanskje kan du ikkje reise heim til jul? Vi i arbeidsutvalet til Velferdstinget i Oslo og Akershus vil ikkje at du skal sitje åleine i jula! Vi skal gjere så godt vi kan for å leggje til rette for at du kan møte andre. Smittevernreglar tillèt kohortar på 5 personar.

Dersom du meldar deg på i skjemaet her, skal vi spleise deg med 4 andre som også treng nokon å vere med i jula. Det blir opp til dykk kor mange gonger dykk samlast, og korleis dykk vel å samlast. 

Frist for å melde si interesse er  sundag 20. desember kl  21.00. 

Ved å melde deg på skjemaet, samtykker du til at vi lagrar opplysningar om deg i 1 månad, og at e-postadressa di blir delt med dei du blir spleisa med.

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med samarbeidsansvarleg i arbeidsutvalet Henriette Seim, på telefon 977 03 471, eller e-postadresse sam@studentvelferd.no


//English//

Hi, dear student!
It’s going to be a different Christmas this year, and maybe you’re not able to go home for Christmas? We do not want you to sit alone this Christmas and will do our best to make it easy for you to meet others. Infection control rules allow cohorts of 5 people. 

If you sign up, by filling in the attached form, we will pair you up with four others who also need someone to be with during Christmas. It will be up to you how often and how you want to meet. 

The deadline for signing up is sunday, 20th of December at 21.00. 

By signing up you approve that we store the information about you for one month, and that we can share your e-mail address with the people you are paired with. 

If you have any questions you can contact our head of cooperations, Henriette Seim, on telephone 977 03 471 or email sam@studentvelferd.no.  

 

Del på Twitter Del på Facebook