Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Pressemelding: SHoT-tallene viser en studentkrise i Norge

Ny undersøkelse viser at en av fem studenter har vurdert å ta sitt eget liv. 

Over halvparten av studentene føler på ensomhet, utenforskap og isolasjon, og hele åtte av ti studenter oppgir manglende kontakt med medstudenter. I tillegg har andelen studenter med det som kan karakteriseres som høyt nivå av psykiske plager økt fra nesten hver 6. student i 2010 til nesten halvparten i 2021. 

Lederne for de fem velferdstingene i Norge ser på resultatene fra SHoTs tilleggsundersøkelse som svært bekymringsverdige. 

– Dette viser at vi som samfunn er på alvorlig etterskudd når det gjelder studentene, og at vi studenter faktisk må bli prioritert av politikerne i årene som kommer, sier Idun Kløvstad, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus. 

– Disse tallene er ikke overraskende. Det som er overraskende er hvor lite villige flere politikere er til å engasjere seg for studentgruppen, sier Anette Arneberg, leder av Velferdstinget Vest. 

– Gjennom koronapandemien har studenter ofret mye, men møter lite sympati fra eldre grupper i samfunnet. Det er ikke dugnad, og det vil skade samfunnet på lang sikt, fortsetter Even Hallås Nestleder i Velferdstinget i Stavanger. 

Rapporten viser i tillegg at mer enn 4 av 10 studenter (43 %) oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose. Til sammenlikning viser tall fra FHI at 15.5% av den voksne befolkningen i Norge oppfyller de samme kriteriene. 

– Dette er alvorlige tall, som viser til at alt for mange studenter sliter med søvnmangel. Resultatet er urovekkende! Stor søvnmangel blant studenter må forebygges, sier Anna Synnøve Røysland, leder av Velferdstinget i Agder.

 

Kontaktinfo:

Del på Twitter Del på Facebook