Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

PRESSEMELDING – NYTT ARBEIDSUTVALG VALGT I VELFERDSTINGET

2. Juni valgte studentenes representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus et nytt arbeidsutvalg for perioden 2021-2022 under årets vårvalgmøte, i tråd med Velferdstingets årlige valg av nytt arbeidsutvalg. Velferdstingets arbeidsutvalg skal det kommende året jobbe for å ivareta, fremme og videreutvikle velferdstilbudet, velferdsrettighetene og studentenes generelle tilstand for de rundt 70.000 studenter som går ved utdanningsinstitusjoner som sogner til Studentsamskipnaden SiO. Det nye arbeidsutvalget påtropper 1. juli.

 

Følgende personer ble valgt inn til arbeidsutvalget i følgende posisjoner:

 

Maika Marie Godal Dam ble valgt til ny leder av Velferdstingets arbeidsutvalg.

 

Marius Torsvoll ble valgt til nestleder.

 

Didrik Svellingen ble valgt til samarbeidsansvarlig.

 

Vemund Jernsletten ble valgt til politikk- og medieansvarlig.

 

Nyvalgt leder av Velferdstinget, Maika Marie Godal Dam hadde følgende å si som nyvalgt leder: «Velferdstinget har et spennende og viktig arbeid foran seg det kommende året. Det er noe jeg gleder meg veldig til å ta fatt på sammen med resten av det nyvalgte Arbeidsutvalget» 

Vi har det siste året sett hvor viktig studentenes velferd er, og behovet har på ingen måte blitt mindre. Vi skal jobbe videre for at studentenes psykiske helse, boligsituasjon og foreningsliv prioriteres det kommende året»

Nyvalgt nestleder Marius Torsvoll fulgte opp med: “Jeg gleder meg til å jobbe med resten av arbeidsutvalget. Jeg ønsker også å takke velferdstinget for tilliten og håper at neste år blir bedre enn i år.”

Vemund Jernsletten ble valgt til politikk- og medieansvarlig, og hadde dette budskapet: «Pandemien har synliggjort det studentbevegelsen har visst altfor lenge – studentene har det ikke bra nok. Altfor mange sliter. Det har vært tilfelle lenge, men blitt enda verre under korona. Det kommende året vil jeg  jobbe for at VT bidrar til å opprettholde den nye synligheten også ut av pandemien, og skape press på at støtten til studentvelferden øker til tilbudet er bra nok, og ikke at den bare øker til pandemien er over

Til slutt ble Didrik Svellingen valgt til samarbeidsansvarlig. “Jeg føler meg beæret for tilliten og ser fram til å fortsette det gode arbeidet som sittende AU har gjort. Jeg håper på å kunne bygge videre på de erfaringene VT nå har opparbeidet seg det siste året, og forhåpentligvis være med på å skape et VT som er enda flinkere til å nå ut til studentene” avsluttet han med.

Avtroppende leder Idun Kløvstad ønsket det nye arbeidsutvalget lykke til, og hadde følgende å si om det nye arbeidsutvalget: «Jeg er overbevist om at organisasjonen er i trygge hender. Det er et veldig dyktig team som ble valgt. Jeg ønsker det påtroppende arbeidsutvalget lykke til»

 

For spørsmål og utfyllende informasjon, kontakt 

 

Leder av Velferdstinget, Idun Kløvstad 

Telefon: 47614656

E-post: leder@studentvelferd.no 

 

For mediehenvendelser kan nyvalgt leder Maika Marie Godal Dam nås på tlf 41253051 eller mail på maikam.godal.dam@gmail.com.

 

 

VTs logo

Del på Twitter Del på Facebook