Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Bilde av det nykjøpte, fremtidige studenthuset

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden SiO (SiO). Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning.

 

Studentene i Oslo har i mange år jobbet for et studenthus i Oslo for å tilrettelegge for sosiale og faglige møteplasser på tvers av studiesteder og miljøer. Ved kjøpet av St Olavs gate 23 skal dette nå realiseres. Studenthuset planlegges å stå klart til studentslippet høsten 2023. 

 

For å sikre kontinuitet og kapasitet i arbeidet med å realisere studenthusprosjektet frem til innflytting i høstsemesteret 2023 skal det opprettes:

 

Prosjektmedarbeider i 40% stilling

 

Vil du være med å bidra til det viktige, spennende og meningsfulle arbeidet med å etablere et nytt studenthus og en felles for alle Oslostudenter?

   
Velferdstinget og dets arbeidsutvalg er prosjekteier. Den ansatte i prosjektstillingen skal jobbe tett med prosjektet nytt studenthus i sentrum og i tett samarbeid med prosjekteier.

 

Stillingen skal ha en koordinerende rolle innad i prosjektet, tilrettelegge møteaktiviteten samt ivareta sekretariatsfunksjonen. Rollen skal sikre god informasjonsflyt mellom de ulike aktører, og sørge for kommunikasjonsarbeidet i prosjektet. 

 

Studenthuset skal finansieres gjennom eksterne midler, og det skal planlegges både med innhold og aktivitet som kan gi langsiktige leieinntekter samtidig som innholdet kommer studentene til gode. Det skal gi mulighet for at studenter og foreninger kan drive med det de ønsker, og være et fysisk tilholdssted med plass til alle. 

 

Stillingen passer for deg som er engasjert i og kjenner bredden i studentmiljøet i Oslo godt. Du er en proaktiv lagspiller, er systematisk og har vist at du har gode administrative evner. Jobben krever fleksibilitet, evne til samarbeid og kunne holde tak i mange oppgaver og tråder på en gang. 

 

Du må ha stor arbeidskapasitet, være handlekraftig og i stand til å løfte frem og realisere andres ideer. Stillingen skal veilede og bistå Velferdstinget i Oslo og Akershus sitt arbeidsutvalg i prosjektet Studenthus i St. Olavsgate 23. 

 

Stillingen forutsetter at du er student. Praktisk organisasjonserfaring er en fordel, og du må ha god kjennskap til de politiske prosessene, beslutningsstrukturen i Velferdstinget, SiO og tilknyttede utdanningsinstitusjoner. Du må kunne dokumentere ditt engasjement for sosialt og kulturelt miljø for studentene i Oslo. 

 

SiO vil være formell arbeidsgiver og administrativt vil stillingen inngå i SiO Foreninger.

 

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus Maika Marie Godal Dam; leder@studentvelferd.no.

 

Søknad med vedlegg sendes hr@sio.no innen 20. juli 2021. Tiltredelse 1. august eller etter nærmere avtale. Lønn etter avtale

 

 

 Del på Twitter Del på Facebook