Forfatter: Andrine Breiner Johansen
Studentrepresentanter valgt på Velferdstingets Høstvalgmøte Artikkelens bilde

Gratulerer så mye til alle nyvalgte studenttillitsvalgte! Mandag den 6. desember hadde Velferdstinget høstvalgmøte og det er vår glede å meddele hvem som skal representere studentene fremover Stine Johannessen, Eva […]

Kandidater til valg på høstvalgmøte! Artikkelens bilde

Nedenfor vil dere finne en presentasjon av kandidatene som har stilt til valg før valgkomiteens frist, 19. november. Vi minner om at det fortsatt mulig å stille helt frem til […]

Stillingsannonse Prosjektmedarbeider Artikkelens bilde

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden SiO (SiO). Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett […]