Studenthovedstaden 2023

Observatør, Andrine Breiner Johansen, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget og på vegne av Rådet for de mindre.

Studenthovedstaden 2023

Referat 26.01.2023
Referat 23.04.2023
Referat 15.06.2023