Studenthovedstaden 2023

Observatør, Andrine Breiner Johansen, Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget og på vegne av Rådet for de mindre.