Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Innstilling vårvalg 2023

Velferdstinget valgkomite for 22/23 ble valgt inn på vårvalgmøtet til Velferdstinget våren 2022. Komiteen har bestått av Didrik Svellingen (leder), Åse Berg Dybvik, Hans-Markus Kverneng(til februar), Kristine Vilde Sandtrøen (til februar), Muna Guleid (fra mars), Trym Fjeldheim Karlsen og Constance Thuv.

Prosessen vår begynte i starten av vårsemesteret ved å sondere rundt mulige kandidater til vervene som skal velges på dette møtet, hvor vi hadde innledende samtaler med aktuelle kandidater til verv og dagens AU-medlemmer, i tillegg til andre ressurspersoner for Velferdstinget.
Vi har gjennomførte intervjuene våre søndag 21.05. Vi synes at intervjuene vi hadde var konstruktive, og at de ga oss en dypere kjennskap til kandidatenes egnethet og hvordan ulike sammensetninger for arbeidsutvalget kunne fungere.

Faktorer som studiested, kjønn og bakgrunn har spilt inn i denne sammensetningen, men det utslagsgivende for oss har til slutt vært den helhetlige kvaliteten til kandidatene. Vi mener at kvalitetene kandidatene har og fremviser gjør at den foreslåtte sammensetningen av personer som vi foreslår, er den klart beste for arbeidsutvalget. Valgkomiteen er også fornøyde med at vi har klart å få til en enstemmige innstilling i alle vurderinger av kandidatene. At det har vært såpass mange lederkandidater, gjorde det til en tøff avgjørelse å ta, men dette er likevel et sunt tegn for prosessen og for studentdemokratiet at det er konkurranse.

Vi har dessverre ikke fått nok kandidater til å fylle alle verv, og det er flere ledige plasser til kulturstyret, styret i Universitas, styret til Radio Nova, styret til Argument, kontrollkomiteen og til valgkomiteen.

Vi oppfordrer derfor at flere kandidater stiller til disse vervene før valget eller på valgmøtet.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

 

Leder av arbeidsutvalget

Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng til leder av Velferdstinget for den kommende perioden. Karl Magnus har gjennom valgprosessen vist seg som en leder som vil være samlende for studentoslo. Gjennom sin fartstid fra både studentfrivilligheten og partipolitikken har han mye erfaring Velferdstinget vil dra nytte av det kommende året. Under utspørringen fra valgkomiteen svarte han godt og reflektert på samtlige spørsmål, og viste en evne til å tenke utenfor boksen som kan komme godt med.

 

Nestleder av arbeidsutvalget

Hanne Alexandersdatter Hugem

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Hanne Alexandersdatter Hugem til nestleder av Velferdstinget for den kommende perioden. Gjennom sin fartstid i studentfrivilligheten har hun vist seg som et unikt talent for å engasjere andre samtidig som hun har vært stødig nok på økonomien til noen av de større og mer komplekse foreningene på UiO. Om noe har hun kanskje litt kort fartstid i Velferdstinget, men valgkomiteen har enda til gode for å se henne møte et problem hun ikke finner en løsning på.

 

Politikk- og medieansvarlig i arbeidsutvalget

Ingen innstilling.

 

Samarbeidsansvarlig i arbeidsutvalget

Ingen innstilling.

 

Medlemmer til Kulturstyret

Ingen innstilling.

 

Valgkomiteen

Ingen innstilling.

 

Kontrollkomiteen

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Christina Eide og William Sæbø til kontrollkomiteen.

Del på Twitter Del på Facebook