Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Kulturstyrets logo

Kulturstyret har besluttet å initiere en ny runde med tildelinger med våre resterende midler. Formålet med utlysningen er å bidra til økt arrangementsvirksomhet i høst.

Eksempler på arrangementer som kan få støtte er fotballturnering, quiz, kurs, foredrag, konserter, litteraturkvelder, slippfester og lignende. Kulturstyret vil spesielt prioritere arrangementer som treffer bredt, er åpne for alle og har en relativt lav kostnadsramme. Det er begrenset med midler tilgjengelig.

Kulturstyrets regler ligger fortsatt til grunn. Det vil si at man kun vil kunne få tilslag på søknaden dersom støtten kommer studenter ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden SiO til gode. Søknaden sendes som vanlig inn gjennom søknadsskjema på sio.no: https://www.sio.no/foreninger.

Søknadsfrist er 28. september kl. 23.59, og man vil få svar på søknaden senest 6. oktober. Arrangementet kan ta plass tidligst 7. oktober og senest 31. desember. Det er kun anledning til å søke om prosjektstøtte.

Del på Twitter Del på Facebook