Forfatter: Leder av Kulturstyret
Kulturstyret utlyser prosjektmidler Artikkelens bilde

Kulturstyret har besluttet å initiere en ny runde med tildelinger med våre resterende midler. Formålet med utlysningen er å bidra til økt arrangementsvirksomhet i høst. Eksempler på arrangementer som kan […]

Melding fra Kulturstyret Artikkelens bilde

Kulturstyret står i en prekær situasjon i år. Vi har mottatt rekordmange søknader med tilsvarende rekordhøyt søknadsbeløp. Kulturstyrets budsjetter strekker ikke til, og det er begrenset med penger. Av denne […]