Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

 

Den 30. april er frist for å levere en kvalifiserende søknad til Velferdstingets tildelingsprosess 2024.

Dersom foreningen din allerede søker støtte direkte fra Velferdstinget eller har gjort det i løpet av de siste tre årene, trenger dere ikke levere en kvalifiserende søknad. Du trenger heller ikke sende en kvalifiserende søknad dersom foreningen din søker, og ønsker å fortsette å søke støtte fra Kulturstyret. 

Dersom du derimot er fra en forening som ikke allerede søker støtte direkte fra Velferdstinget, men som ønsker å gjøre det fremover, må det sendes en kvalifiserende søknad til Velferdstingets arbeidsutvalg, ved vt-au@studentvelferd.no, innen den 30. april.

Merk at en forening kun kan søke støtte direkte fra Velferdstinget dersom de har et bredt kulturtilbud som ikke er rettet mot en eller flere spesielle undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller større deler av studentmassen tilknyttet SiO.

Er du usikker på om foreningen din skal søke direkte fra Velferdstinget eller fra Kulturstyret, kan du sende en mail til nestleder@studentvelferd.no.

En kvalifiserende søknad må inneholde:

Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier finner du her.

 

Del på Twitter Del på Facebook