Søknad om tilskudd for 2024 fra JURK

01. JURK

02. Revisors beretning

03. Søknad

04. Regnskap 2022

05. Budsjett 2023

06. Budsjettutkast 2024

07. Langtidsbudsjett 2025 – 2027

08. Årsmelding 2022

09. Vedtekter