Søknad om tilskudd for 2023 fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

  1. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
  2. Revisors beretning
  3. Søknad
  4. Regnskap 2021
  5. Budsjett 2022
  6. Budsjettutkast 2023
  7. Langtidsbudsjett 2024–2026
  8. Årsmelding 2021
  9. Vedtekter