Program for kick-off

17:00 – Velkomsttale og inndeling av grupper.
Velferdstingets leder Kaia Rosseland holder en velkomsttale og forteller om programmet vi skal gå igjennom. Det blir også gruppeinndeling og bli-kjent-leker sammen med Ingrid.

17:30 – SiO. En Innføring av Magnus Nystrand
Magnus Nystrand forteller litt om hva SiO er og hvordan Velferdstinget er knyttet opp mot Studentsamskipsnaden i Oslo og Akershus. Les gjerne om hvordan Velferdstinget og SiO er bygd opp før møtet. 

18:15 – Mat/kjøpe øl/pause
Det blir mat og mulighet for å kjøpe drikke til senere.

18:45 – Parallellsesjoner
Idémyldring – Møtekultur – Skrivekurs

19:15 – Parallellsesjoner
Idémyldring – Møtekultur – Skrivekurs

19:45 – Parallellsesjoner
Idémyldring – Møtekultur – Skrivekurs

20:15 – Program ferdig
Bli gjerne med ned til Villa Eika for litt sosial mingling utover kvelden.

Parrallellsesjonene er som følger:

Idémyldring; hva kan VT gjøre i 2014? 
Vi trenger deres innspill til arbeidsprogrammet vi skal utarbeide. Hva er studentvelferd for dere og deres tanker rundt dette. Les gjerne gjennom fjorårets arbeidsprogram og få litt idèer

Møtekultur i Velferdstinget i Oslo og Akershus
Kjartan Almenning som er vår ordstyrer og vil snakke litt om hvilken kultur i ønsker å ha under møtene.
Tematikk vil være møteregler, hva er en ordstyrer, hvordan føre debatt, og skape god kultur under møtene.

Skrivekurs; hvordan får meningene dine vedtatt i en resolusjon?
Hvilke politiske saker vil du og din fraksjon skrive resolusjoner om dette året? Skriv ned ideer på forhånd! I workshopen får du øvelse i å skrive dem ved hjelp av Velferdstingets politiske rådgivere. Her kan du lese resolusjonene som har blitt vedtatt av Velferdstinget: Varmmat i studentbarnehagerdeltidssykemelding og miljøvennlig uke.