På det første ordinære møtet i høstsemesteret velger Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) en valgkomité. Denne komitéen sin oppgave er å plukke ut personer til å sitte i verv i VT. Om du er nysgjerrig på hva du kan gjøre i VT, så er valgkomitéen de du vil snakke med. De biter ikke, og det er heller ikke slik at du automatisk stiller til et verv hvis du spør om det, så vi vil oppfordre alle som er det minste nysgjerrig å ta en prat med noen fra valgkomitéen.

Det er likevel ikke valgkomitéen som bestemmer. Komitéen instiller på hvem som skal ta over et verv, men det er til syvende og sist VT i sitt konstituerende møte som avgjør saken. Om man ikke bilr innstilt av valgkomitéen men fortsatt ønsker å stille, så kalles det «å benke» – og det er helt greit å benke! Ingenting er bedre enn ordentlig konkurranse om plassene, og da blir det gjerne lagt opp til valgtaler o.l.

Valgkomitéen 2012 består av:
Jenny Reinhardt Nygaard (leder, UiO)
Eirik Strøm Solberg (HiOA)
Cecilie Collett Sælør (BI)
Therese Eia Lerøen (HiOA)
Mari Berdal Djupvik (tidligere UiO)

Valgkomitéen kan nås på valgkomiteen@studentvelferd.no.

LES MER OM VALGET FOR VT 2013 HER.

Mandat for Velferdstingets valgkomité